samenwerking

Door samenwerking met diverse regionale en/of landelijke sociale partners werken we aan een gezamenlijk doel om mensen op te leiden richting reguliere arbeid.

Onze partners:


Voorbeeld van samenwerken met …

juni 2020

Korte film-samenwerking-moestuin